آدرس:

کرمان، بلوار فارابی حدفاصل کوچه 3 و 5 – فروشگاه تجهیزات کمپ و کوهنوردی لوت

تلفن‌های تماس:

اینستاگرام: